TRAI GYM ĐẸP CẦN TIỀN.

15/2/18
20
2
3
31
TRAI THẲNG CẦN TIỀN.DO KHÓ KHĂN KINH TẾ LO CHO GIA ĐÌNH EM NHẬN ĐI KHÁCH PHỤC VỤ CÁC CHỊ. CÁC CÔ. CÁC EM CÓ NHU CẦU " ĂN BÁNH TRẢ TIỀN" EM ĐẢM BẢO CHƠI KHÔNG SƯỚNG KHÔNG LẤY TIỀN. VÌ KHÓ KHĂN MỚI LÀM NÊN MONG XÁC CHỊ ỦNG HỘ VÀ ĐỪNG ĐÙA GIỠN EM TỘI NGHIỆP. NHẬN ĐI KHÁCH CẢ NAM VÀ NỮ.
SDT&ZALO 0.9.6.1.9.6.8.7.0.2
XIN CẢM IWN VÀ RẤT VUI ĐƯỢC HỢP TÁC ẠK.
 

Bài tương tự