Tìm Bạn Trẻ

  • Người đăng PhongLê2209
  • Start date
P

PhongLê2209

Guest
ngày 15/6 va 16/6 chị xếp của mình sẽ ra đồ sơn hải phòng chơi 2 đêm.
Các bạn trẻ nào đang tuổi dậy thì máu TD thì để lại số đt hoặc nhắn vào đây cho mình. Mình sẽ gọi lại.
Chỉ nhận và tiếp các bạn dưới 22t.
Xếp của mình 34t.
 

Bài tương tự